Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Παραγωγός: Αθανάσιος Δ.Τζίμας

Λάϊστα Ζαγορίου Ιωαννίνων 440 10

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987117080

Email:  tzimast@gmail.com