Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10 Νοεμβρίου 2019

Παρουσίαση για το Βραβείο ποιότητας ‘’Αλέξανδρος Γιώτης’’ που απέσπασαν τα φασόλια γίγαντες Λάϊστας Ζαγορίου από την Κυριακάτικη Καθημερινή. Αριθμός φύλλου 30.269 – 10 Νοεμβρίου 2019