Ντόπιος, διαλεγμένος σπόρος & εξαιρετικό έδαφος!
Χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνον σπόρος από φασόλια γίγαντες της Λάϊστας

Ένας σημαντικός παράγων που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή της υψηλής ποιότητας των φασολιών μας ήταν και ο διαλεγμένος, ντόπιος σπόρος αλλά και τα μοναδικά συστατικά του εδάφους της Λάϊστας όπως τα ανέλυσε και τα κατέγραψε το εργαστήριο εδαφολογίας της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά ήταν πολύ ενθαρρυντικά σημάδια για την υπογραφή σύμβασης με την BIOHELLAS ώστε να πιστοποιήσει ως βιολογική την καλλιέργεια, μετά ασφαλώς, από παρακολούθηση τριών χρόνων των πρακτικών & μεθόδων σε όλα τα στάδια παραγωγής όπως ο νόμος ορίζει (2018 -2020).